Posúdime vhodnosť spalinovej cesty s ohľadom na jej funkčnosť a súlad so stavebnou časťou. Na konci vám vystavíme doklad o preskúšaní komína.

 

ČO JE TO REVÍZIA KOMÍNA KU KOLAUDÁCII

Revízia komína ku kolaudácii je proces, ktorý sa vykonáva na konci výstavby alebo renovácie komína, pred jeho schválením a kolaudáciou. Tento proces zahŕňa dôkladnú kontrolu stavu a správnosti montáže komína podľa platných stavebných noriem a predpisov. Cieľom je zabezpečiť, aby bol komín bezpečný, funkčný a schopný účinne odvádzať spaliny z priestoru.

Revízia komína ku kolaudácii môže zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Overenie, či bol komín postavený v súlade so schváleným projektom a stavebnými predpismi.
 2. Kontrola, či sú použité materiály a komponenty komína správne a kvalitné.
 3. Skúmanie konštrukcie komína a jeho spojov, aby sa zabezpečila integrita a pevnosť.
 4. Testovanie správneho odvádzania spalín a absencie únikov do priestorov, kde by mohli ohroziť bezpečnosť.
 5. Prípadné meranie a overenie správnej výšky komína a umiestnenia vzhľadom na okolité objekty.

 

KEDY JE POTREBNÉ VYKONAŤ KOLAUDÁCIU KOMÍNA?

Je dôležité vykonať revíziu komína ku kolaudácii pred jeho schválením a používaním. To zabezpečuje, že komín bude splňovať všetky potrebné normy a predpisy a bude bezpečný a funkčný pri používaní. Revízia by mala byť vykonaná odborníkom, ktorý má znalosť stavebných predpisov a je schopný identifikovať prípadné problémy a nedostatky, ktoré je potrebné opraviť pred kolaudáciou.

 

Doklad o preskúšaní komína:

Revízna správa pri kolaudácii predstavuje jednorazový dokument, nazývaný aj ‚úvodná správa‘, ktorý je vydaný po dokončení výstavby nového komína alebo po akýchkoľvek stavebných úpravách, ktoré sa uskutočnili na telese komína. Tieto úpravy môžu zahŕňať vložkovanie, zvýšenie výšky komína alebo pripojenie nových spotrebičov, ako sú kotle, kachle alebo krbové vložky.

 

Revízia komína certifikovanými kominármi

 

CENA

Cena za revíziu komína aj s vystavením všetkých potrebných dokladov ku kolaudácii:

100 € s DPH

 

Po celej SR s dojazdom zadarmo

AKO OBJEDNAŤ REVÍZIU KOMÍNA KU KOLAUDÁCII

Ak máte záujem o revíziu komína zavolajte nám na 0911 896 989 alebo napíšte na kominarstvo@toup.sk a termín dostanete okamžite alebo vyplňte formulár nižšie a budeme vás obratom kontaktovať.

  komora-kominarov-slovenska-logo-farebne

  SME ČLENOM KOMORY KOMINÁROV SLOVENSKA

  ZABEZPEČUJEME KOMPLEXNÉ KOMINÁRSKE SLUŽBY

  okrem revízií sa poskytujeme aj tieto služby:

  ČISTENIE KOMÍNOV

  vystavíme vám doklad o potvrdenie akceptované poisťovňou

   

  KONTROLA KOMÍNOV

  vystavíme vám doklad o kontrole komína

   

  NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

  Z pohľadu výstavby je vhodné kontaktovať nás vtedy, keď je komín alebo komínový systém úplne postavený alebo zmontovaný. Ideálne je to vtedy, keď je možné vidieť prechody komína cez jednotlivé podlažia, čo znamená, že stav výstavby je pred aplikáciou omietky a sadrokartónu. Je však dôležité mať na pamäti, že komín by mal byť omietnutý po celej svojej dĺžke.

  Pozor! Dve dôležité informácie, ktoré si treba zapamätať:

  Od vystavenia potvrdenia revíznej správy máte na kolaudáciu len 3 mesiace! Revízna správa je totiž platná práve počas tohto trojmesačného obdobia. Ak by ste nestihli tento termín, úradník kolaudačného konania by mohol túto správu neuznať, pretože by prešla jej platnosť.

  Ak sa vám podarí skolaudovať komín do 3 mesiacov od vydania revíznej správy, táto správa je platná ďalších 12 mesiacov, pokiaľ nedôjde k žiadnemu ďalšiemu zásahu do komína. To znamená, že sa nemusíte znovu obávať kolaudácie, ak nepríde k žiadnym zmenám na komíne počas tohto jednoročného obdobia.

  Nemusíte mať spotrebič (výhrevné teleso) zapojený počas preskúšania komína ku kolaudácii ani počas kontroly revízneho technika komínov alebo kolaudačnej komisie. Avšak, ak sa spotrebič neskôr zapojí, je dôležité, aby sa revízny technik komínov vrátil na overenie správnosti zapojenia a vydanie nového potvrdenia o preskúšaní komína.

  Potrebujete poradiť? Alebo si objednať naše služby?

  KONTAKTUJTE NÁS. SME TU PRE VÁS.