Váš komín odborne vyčístíme a vystavíme vám  potvrdenie o čistení komína

 

ČO JE TO ČISTENIE KOMÍNA

Čistenie komínov je proces odstraňovania nečistôt, sadzí a horenia, ktoré sa nahromadili vnútri komína počas používania kúrenia alebo iných ohrevných zariadení. Cieľom čistenia komínov je zabezpečiť bezpečnú a efektívnu prevádzku, optimalizovať ťah a minimalizovať riziko požiaru.

Je potrebné vykonať čistenie komína pravidelne, aby sa predišlo problémom spojeným s hromadením sadzí a nečistôt, ako sú:

 1. Riziko požiaru: Ak sa sadze v komíne nahromadia až do určitej miery, môžu sa zapáliť a spôsobiť požiar.
 2. Obmedzenie ťahu: Hromadenie sadzí a nečistôt môže obmedziť ťah komína, čo môže viesť k nedostatočnému odvodu spalín a problémom s kúrením.
 3. Zhoršená účinnosť: Ak je komín upchatý nečistotami, môže to viesť k zhoršenej účinnosti ohrevu alebo spaľovania, čo znamená vyššiu spotrebu paliva a zvýšené náklady.
 4. Zdravotné riziká: Prítomnosť sadzí a nečistôt vo vnútri komína môže mať negatívny vplyv na kvalitu vnútorného vzduchu a spôsobiť dýchacie problémy alebo iné zdravotné riziká.

 

KEDY JE POTREBNÉ VYKONAŤ ČISTENIE KOMÍNA?

Podľa platných predpisov na Slovensku je potrebné čistiť komín pravidelne, a to minimálne raz ročne. Tento predpis sa väčšinou vzťahuje na komíny, ktoré sú využívané na spaľovanie pevných palív, ako je drevo alebo uhoľ. Čistenie komína sa zvyčajne odporúča vykonávať pred začiatkom každej kúrennej sezóny, pred zimou, aby sa predišlo problémom s hromadením sadzí a zvýšenému riziku požiaru.

Avšak frekvencia čistenia môže byť ovplyvnená aj ďalšími faktormi, ako je intenzita používania komína a jeho stav. V niektorých prípadoch môže byť potrebné čistiť komín aj častejšie, najmä ak je komín intenzívne využívaný alebo ak sa objavia nejaké problémy s jeho fungovaním.

Je dôležité si uvedomiť, že pravidelné čistenie komína je nielen požiadavkou predpisov, ale aj dôležitým opatrením na zachovanie bezpečnosti a efektívnosti komínového systému. Ak máte pochybnosti o tom, kedy máte vykonať čistenie komína, odporúča sa konzultovať so skúseným odborníkom na komíny.

 

Doklad o čístení komína akceptovaný poisťovňou:

Revízna správa pri kolaudácii predstavuje jednorazový dokument, nazývaný aj ‚úvodná správa‘, ktorý je vydaný po dokončení výstavby nového komína alebo po akýchkoľvek stavebných úpravách, ktoré sa uskutočnili na telese komína. Tieto úpravy môžu zahŕňať vložkovanie, zvýšenie výšky komína alebo pripojenie nových spotrebičov, ako sú kotle, kachle alebo krbové vložky.

 

Čistenie komína certifikovanými kominármi

 

CENA

Cena za čistenie komína sa odvíja od znečistenia komína, množstva použitia čistiacich prostriedkov:

od 35 € s DPH

 

Po celej SR s dojazdom zadarmo

AKO OBJEDNAŤ ČISTENIE KOMÍNA

Ak máte záujem o čistenie komína zavolajte nám na 0911 896 989

a termín dostanete okamžite alebo vyplňte formulár nižšie a budeme vás obratom kontaktovať.

  komora-kominarov-slovenska-logo-farebne

  SME ČLENOM KOMORY KOMINÁROV SLOVENSKA

  ZABEZPEČUJEME KOMPLEXNÉ KOMINÁRSKE SLUŽBY

  okrem revízií sa poskytujeme aj tieto služby:

  REVÍZIE KOMÍNOV

  vystavíme vám doklad o potvrdenie akceptované poisťovňou

   

  KONTROLA KOMÍNOV

  vystavíme vám doklad o kontrole komína

   

  NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

  Z pohľadu výstavby je vhodné kontaktovať nás vtedy, keď je komín alebo komínový systém úplne postavený alebo zmontovaný. Ideálne je to vtedy, keď je možné vidieť prechody komína cez jednotlivé podlažia, čo znamená, že stav výstavby je pred aplikáciou omietky a sadrokartónu. Je však dôležité mať na pamäti, že komín by mal byť omietnutý po celej svojej dĺžke.

  Pozor! Dve dôležité informácie, ktoré si treba zapamätať:

  Od vystavenia potvrdenia revíznej správy máte na kolaudáciu len 3 mesiace! Revízna správa je totiž platná práve počas tohto trojmesačného obdobia. Ak by ste nestihli tento termín, úradník kolaudačného konania by mohol túto správu neuznať, pretože by prešla jej platnosť.

  Ak sa vám podarí skolaudovať komín do 3 mesiacov od vydania revíznej správy, táto správa je platná ďalších 12 mesiacov, pokiaľ nedôjde k žiadnemu ďalšiemu zásahu do komína. To znamená, že sa nemusíte znovu obávať kolaudácie, ak nepríde k žiadnym zmenám na komíne počas tohto jednoročného obdobia.

  Nemusíte mať spotrebič (výhrevné teleso) zapojený počas preskúšania komína ku kolaudácii ani počas kontroly revízneho technika komínov alebo kolaudačnej komisie. Avšak, ak sa spotrebič neskôr zapojí, je dôležité, aby sa revízny technik komínov vrátil na overenie správnosti zapojenia a vydanie nového potvrdenia o preskúšaní komína.

  Potrebujete poradiť? Alebo si objednať naše služby?

  KONTAKTUJTE NÁS. SME TU PRE VÁS.