Skontroľujeme a odborne posúdime stav vášho komína a vystavíme vám doklad o jeho kontrole.

 

ČO JE TO KONTROLA KOMÍNA

Kontrola komína je proces, pri ktorom sa odborník dôkladne zaoberá stavom a bezpečnosťou komína. Cieľom tejto kontroly je identifikovať prípadné problémy, ako sú netesnosti, trhliny, hromadenie sadzí alebo iné poškodenia, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a efektívnosť komína. Kontrola komína zahŕňa vizuálnu inšpekciu, meranie ťahu, kontrolu vnútorných stien a iných dôležitých aspektov.

 

KEDY JE POTREBNÉ VYKONAŤ KONTROLU KOMÍNA?

Je potrebné vykonať kontrolu komína pravidelne, aby sa predišlo riziku požiaru, úniku plynu alebo iných nebezpečných situácií. Odporúča sa, aby sa kontrola vykonávala minimálne raz ročne, najlepšie pred začiatkom vykurovacej sezóny. Ďalšie príležitosti na kontrolu komína môžu nastať v prípade, že sa objavia nejaké nezvyčajné problémy s jeho fungovaním, ako je napríklad zvýšený dym, zápach alebo problémy s ťahom.

Okrem toho je dôležité vykonať kontrolu komína aj v nasledujúcich prípadoch:

 1. Počas stavby alebo rekonštrukcie domu: Pred uvedením komína do prevádzky je dôležité vykonať kontrolu, aby sa zabezpečilo, že bol správne postavený a bezpečne funguje.
 2. Po silných búrkach alebo iných extrémnych poveternostných podmienkach: Búrky a silné veterné podmienky môžu poškodiť komín, preto je vhodné vykonať kontrolu po takýchto udalostiach.
 3. Pred použitím nového zariadenia: Ak plánujete pripojiť nový spotrebič alebo vykonať akékoľvek úpravy na komíne, je dôležité vykonať kontrolu, aby sa zabezpečilo, že je komín pripravený a schopný zvládnuť nové požiadavky.

V zásade je kontrola komína kľúčová pre udržanie bezpečnosti a správneho fungovania kúrenia v domácnosti. Ak máte pochybnosti o tom, kedy máte vykonať kontrolu komína, odporúča sa konzultovať so skúseným odborníkom na komíny.

 

Doklad o kontrole komína:

Doklad o kontrole komína je oficiálny dokument, ktorý potvrdzuje, že daný komín bol podrobený kontrole odborníkom na komíny a bol zistený jeho stav a bezpečnosť. Tento doklad zvyčajne obsahuje informácie o vykonanej kontrole, vrátane výsledkov inšpekcie, zistených problémov (akékoľvek poškodenia, netesnosti, hromadenie sadzí atď.) a prípadných odporúčaní na ďalšie kroky, ako je oprava, čistenie alebo údržba komína.

Jeho hlavným cieľom je poskytnúť majiteľovi domu alebo stavby dôkaz o tom, že komín bol skontrolovaný a je v bezpečnom a funkčnom stave.

Tento doklad môže byť tiež požadovaný úradníkmi pri kolaudačnom konaní alebo iných inšpekciách domu alebo stavby, aby overili, že komín spĺňa všetky potrebné bezpečnostné a stavebné normy.

V závislosti od miesta a miestnych predpisov môže byť doklad o kontrole komína povinný alebo odporúčaný, a to najmä pri predaji nehnuteľnosti, pravidelnej údržbe alebo pri stavebných úpravách. Je dôležité udržiavať tento doklad v aktuálnom stave a mať ho k dispozícii na požiadanie.

 

Kontrola komína certifikovanými kominármi

 

CENA

Cena za kontrolu komína:

35 € s DPH

 

Po celej SR s dojazdom zadarmo

AKO OBJEDNAŤ KONTROLU KOMÍNA

Ak máte záujem o kontrolu komína zavolajte nám na 0911 896 989 alebo napíšte na kominarstvo@toup.sk a termín dostanete okamžite alebo vyplňte formulár nižšie a budeme vás obratom kontaktovať.

  komora-kominarov-slovenska-logo-farebne

  SME ČLENOM KOMORY KOMINÁROV SLOVENSKA

  ZABEZPEČUJEME KOMPLEXNÉ KOMINÁRSKE SLUŽBY

  okrem revízií sa poskytujeme aj tieto služby:

  ČISTENIE KOMÍNOV

  vystavíme vám doklad o potvrdenie akceptované poisťovňou

   

  REVÍZIE KOMÍNOV

  vystavíme vám doklad o kontrole komína

   

  NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

  Kontrolu komína je najlepšie vykonať minimálne raz ročne, ideálne pred začiatkom vykurovacej sezóny. Tento proces zabezpečuje bezpečnosť a správne fungovanie komína počas zimných mesiacov.

  Príznaky, že je potrebné vykonať kontrolu komína, zahŕňajú zvýšený dym alebo zápach pri kúrení, znížený ťah komína, viditeľné poškodenia alebo trhliny na vonkajších stenách komína alebo akékoľvek iné nezvyčajné správanie.

  Kontrola komína by mala byť vykonávaná minimálne raz ročne, ale v prípade starších komínov alebo komínov používaných intenzívnejšie by sa mala vykonávať častejšie, pravdepodobne dvakrát ročne.

  Ideálne je nechať kontrolu komína na odborníkoch, ako sú licencovaní technici na komíny alebo inžinieri s odbornosťou v tejto oblasti. Tí majú potrebné skúsenosti a znalosti na identifikáciu problémov a ich riešenie.

  Výsledky kontroly komína zvyčajne zahŕňajú správu o stave komína, ktorá obsahuje informácie o zistených problémoch, odporúčania na ich riešenie a potenciálne náklady na opravy alebo údržbu.

  Dĺžka kontroly komína závisí od stavu a veľkosti komína, ako aj od prípadných problémov, ktoré môžu byť identifikované. Väčšina kontrol komína trvá niekoľko hodín, ale zložitejšie alebo poškodené komíny môžu vyžadovať viac času.

  Potrebujete poradiť? Alebo si objednať naše služby?

  KONTAKTUJTE NÁS. SME TU PRE VÁS.