toup-príprava materiálu na montáž trojvrstvového nerezového komína

toup-príprava materiálu na montáž trojvrstvového nerezového komína, frézovanie vložkovanie komínov, diagnostika, revízia, kontrola, oprava komínov