toup-frézovanie vložkovanie predĺženie nadstrešnej časti komína, revizía, kontrola, oprava komínov

toup-frézovanie vložkovanie predĺženie nadstrešnej časti komína, trojvrstvové nerezové komíny, diagnostika, revizía, kontrola, oprava komínov